Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.buciki.nl

 

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Buciki.NL gromadzi dane osobowe poprzez formularze online w dwojaki sposób:

1. W przypadku zgłoszenia chęci otrzymania bezpłatnej informacji online lub chęci otrzymania  newslettera z informacjami nt. butów dla dzieci, nowości i promocji w sklepie Buciki.NL. W tym przypadku formularz ma tylko 2 pola:

• Imię

• Adres e-mail.

Te dane są przechowywane przez Buciki.NL w systemie do wysyłania automatycznych e-maili. Są to niezbędne dane do wysłania e-maili i ich personalizacji (imię). Wszystkie dane są zastrzeżone hasłem i dostępne tylko dla administratora firmy Buciki.NL.

2. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie Buciki.NL, użytkownik zostaje klientem sklepu Buciki.NL i zostawia dane takie jak

• imię i nazwisko

• adres e-mail

• prywatny adres

• oraz numer telefonu.

Dane te są niezbędne do wysyłki zamówionego towaru oraz potrzebne do wystawienia faktury, Dane te są przechowywane przez Buciki.NL w bazie klientów. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Buciki.NL nie gromadzą danych szczególnych czy/i wrażliwych

Buciki.NL nie ma intencji gromadzenia danych osób, które nie ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie nie są naszą grupą docelową. Jeżeli taka osoba zarejestrowała swoje dane na naszej stronie bez zgody opiekuna, nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego faktu. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, prosimy o kontakt z nami.

W jakim celu gromadzone są Twoje dane osobowe?

Buciki.NL gromadzi dane osobowe w następujących celach:

• fakturacji i kontaktu z klientem w sprawie zakupionych butów i/lub bonów

• wykonania zapłaty za usługi lub produkty

• przesłania oferty handlowej lub wiadomości (e-mail, newsletter)

• księgowania i wykonania deklaracji podatkowych


Czego NIE robimy z danymi osobowymi

Buciki.NL nie sprzedaje danych. Buciki.NL nie używa danych również w rozszerzonych profilach użytkownika, co oznacza, że nie przetwarzamy danych automatycznie, bez interwencji człowieka (np. przez algorytmy), aby wyciągnąć wnioski na temat zachowań, itp. użytkowników.


Czy dane osobowe są udostępniane innym organizacjom lub osobom trzecim?

Tak, ale tylko w przypadkach koniecznych wymaganych prawem i ustawodawstwem, aby móc normalnie prowadzić firmę:

– doradcy podatkowemu, jeśli jest konieczność obejrzenia faktur

– firmie zajmującej się hostingiem stron internetowych, w celu zgromadzenia danych z formularzy online

– w systemie do wysyłania automatycznych e-maili, firma Mailerlite

– Google Analytics (‘cookies’), w celu analizy danych ruchu na stronie www.

Z każdą powyższą organizacją są zawarte umowy przetwarzania danych.


E-maile

Pod tekstem każdego e-maila wysłanego do użytkownika przez Buciki.NL automatycznie, znajduje się link umożliwiający wypisanie z listy mailingowej. Wypisanie z listy mailingowej powoduje całkowite wykasowanie danych z danej listy, lub całkowicie z systemu, o ile użytkownik nie jest już klientem Buciki.NL. W tym przypadku dane są kasowane tylko z listy mailingowej.


Co się dzieje jeśli jesteś na stronie www.buciki.nl?

Techniczne i funkcjonalne ‘cookies’ są używane na stronach internetowych Buciki.NL, aby np. Twoja przeglądarka mogła zapamiętać stronę w historii przeglądania. Czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Poza tym Buciki.NL używa Google Analytics oraz Piksel Facebooka, aby analizować ogólne dane na temat ruchu na stronie i móc dotrzeć do zainteresowanych użytkowników z reklamami płatnymi. Programy te gromadzą dane takie jak IP adres, aby móc funkcjonować poprawnie.


Buciki.NL podchodzi poważnie do ochrony Twoich danych

Dane klientów i użytkowników są przechowywane w zamkniętym systemie z dostępem na hasło. Dostęp do danych ma tylko administrator strony Buciki.NL. Komputer, na którym pracuję jest chroniony hasłem przed osobami trzecimi. Hasła są przechowywane w specjalnym programie do zarządzania hasłami, nie są przechowywane ani ‘w chmurze’, ani na papierze. Nasza strona internetowa zbierając dane poprzez formularze używają certyfikatu SSL (symbol kłódki w przeglądarce przy nazwie strony).


Jak długo są przechowywane dane przez Buciki.NL?

Jeżeli użytkownik zameldował się na listę w celu otrzymania bezpłatnego produktu informacyjnego lub newslettera, i w ciągu 12 miesięcy nie otworzył żadnego e-maila od Buciki.NL, jego dane zostaną usunięte z listy. Każdy użytkownik może w dowolnym momencie również wypisać się z listy, i jego dane zostaną wtedy usunięte z listy. Dane klientów są przechowywane w administracji Buciki.NL minimum przez 7 lat (łącznie z fakturami i danymi osobowymi), chyba że dany klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych. W tym przypadku oczywiście będzie to wykonane. Faktury będą przechowywane według wymagań prawnych.


Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Buciki.NL. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.

2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Buciki.NL, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

3. zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

• administratorem Twoich danych osobowych w Buciki.NL jest Anika Garbowska;

• masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji lub usunięcia z listy/list mailingowych;

• usunięcie danych ze wszystkich list mailingowych Buciki.NL powoduje usunięcie Twoich danych z systemu, który użytkuje Buciki.NL do gromadzenia danych, chyba że jesteś klientem Buciki.NL, w którym przypadku przechowujemy Twoje dane adresowe i faktury do administracji;

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne w przypadku zainteresowania płatnymi lub bezpłatnymi produktami Buciki.NL.


Zmiany Polityki Prywatności

 1. Buciki.NL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane użytkownikom na stronie serwisu oraz drogą e-mailową
 3. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.


Chcesz sprawdzić lub usunąć swoje dane?

Wszystkie pytania dotyczące danych osobowych proszę kierować na adres: info@buciki.nl

W przypadku, gdy chcesz złożyć skargę związaną z przetwarzaniem danych, możesz zwrócić się do Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, używając tego linku:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bezpośredni kontakt do administratora strony Buciki.NL:

Anika Garbowska

info@buciki.nl

Dane firmy:

HUMIKO VOF (Buciki.NL jest nazwą handlową firmy HUMIKO VOF)

Roodeschoolstraat 26, 5035CG Tilburg,
The Netherlands

KvK 63725363; BTW NL855372990B01

Karta zamówienia
Wpisz nazwę lub symbol, aby znaleźć produkty, których szukasz.
[]